Prezime i ime Vuković Tanja
Mjesto stanovanja:
Država
Zaposlenje Nova banka a.d. Banja Luka, filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" Banja Luka

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Broker 20.03.2024.
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-175/24
Nova banka a.d. Banja Luka, filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" Banja Luka
Validnost od-do: 01.04.2024. - 01.04.2026.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh