Prezime i ime Puvalić Dijana
Mjesto stanovanja: Banja Luka
Država
Zaposlenje

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Broker 22.09.2021.
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-169/22
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Alpha Capital Management" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 31.01.2022. - 31.01.2024.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh