Prezime i ime Đukić Vedrana
Mjesto stanovanja: Prnjavor
Država Bosna i Hercegovina
Zaposlenje Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Broker 29.09.2004.
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-174/23
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 28.12.2023. - 28.12.2025.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-164/19
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 15.03.2023. - 15.03.2025.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-164/19
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 15.03.2021. - 15.03.2023.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-164/19
Validnost od-do: 15.03.2019. - 15.03.2021.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-150/15
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 20.03.2017. - 20.03.2019.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-150/15
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 20.03.2015. - 20.03.2017.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-73/07
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 23.03.2013. - 23.03.2015.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-73/07
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 23.03.2011. - 23.03.2013.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-73/07
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 23.03.2009. - 23.03.2011.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-73/07
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka
Validnost od-do: 23.03.2007. - 23.03.2009.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-36/05
Akcionarsko društvo za poslovanje hartijama od vrijednosti "GRAND BROKER" Zvornik
Validnost od-do: 04.03.2005. - 04.03.2007.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh