Prezime i ime Popović Dubravka
Mjesto stanovanja: Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Zaposlenje

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Broker 24.10.2006.
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-64/07
"INTERFINANCE" a.d. za poslovanje hartijama od vrijednosti, Banja Luka
Validnost od-do: 18.01.2007. - 18.01.2009.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh