[MNTB] Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka


Naziv banke:
Naziv sektora:
Telefon 1+ 387 51 345 600
Telefon 2 
Faks+
Adresa Jovana Dučića 25, Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Poštanski broj78000
Email adresa mail@monetbroker.com
Web sajthttp://www.monetbroker.com

Opšti podaci

Ime Dragana
Ime roditelja:
Prezime Garača

PozicijaIme i prezime
investicioni menadžer Dragana Garača
broker Nikola Milanković
broker Jasna Teodosić

Uprava

Nema podataka...

Nadzorni odbor

Nema podataka...

Akcijski kapital

Iznos (u KM)750.000

Akcije

VrstaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 7501000,00750.000

Dozvole za obavljanje poslova

Broj dozvole:Datum izdavanjaVaži doVaži dozvola?
01-УП-56-655-3/2103.12.2021.03.12.2024.

Poslovi obuhvaćeni dozvolom

Poslovi podrške tržištu (market making)
Poslovi upravljanja portfeljom
Poslovi agenta emisije
Brokerski poslovi
Dilerski poslovi
Poslovi preuzimanja emisije - underwriting
Poslovi investicionog savjetovanja
Nema podataka...  Na vrh