[MNTB] Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka


Naziv banke:
Naziv sektora:
Telefon 1+ 387 51 345 600
Telefon 2 
Faks+
Adresa Jovana Dučića 25, Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Poštanski broj78000
Email adresa mail@monetbroker.com
Web sajthttp://www.monetbroker.com

Opšti podaci

Ime Dragana
Ime roditelja:
Prezime Garača

PozicijaIme i prezime
investicioni savjetnik Daniel Bojić
investicioni menadžer Dragana Garača
broker Nikola Milanković
broker Jasna Teodosić

Uprava

Nema podataka...

Nadzorni odbor

Nema podataka...

Akcijski kapital

Iznos (u KM)750.000

Akcije

VrstaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 7501000,00750.000

Dozvole za obavljanje poslova

Broj dozvole:Datum izdavanjaVaži doVaži dozvola?
01-УП-56-655-3/2103.12.2021.03.12.2024.

Poslovi obuhvaćeni dozvolom

Poslovi podrške tržištu (market making)
Poslovi upravljanja portfeljom
Poslovi agenta emisije
Brokerski poslovi
Dilerski poslovi
Poslovi preuzimanja emisije - underwriting
Poslovi investicionog savjetovanja
Nema podataka...  Na vrh