[ADBR] Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka


Naziv banke:
Naziv sektora:
Telefon 1+ 387 51 233 710
Telefon 2 
Faks+387 51 233 711
Adresa Krajiških brigada 113
Država Bosna i Hercegovina
Poštanski broj78000
Email adresa info@advantisbroker.com
Web sajthttp://www.advantisbroker.com

Opšti podaci

Ime Branko
Ime roditelja:
Prezime Kecman

PozicijaIme i prezime
broker Vedrana Đukić
investicioni savjetnik Milkica Ećim Panić
direktor Branko Kecman
broker Tatjana Tomanić

Uprava

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Tomanić zamjenik direktora

Nadzorni odbor

Nema podataka...

Akcijski kapital

Iznos (u KM)680.119

Akcije

VrstaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 680.1191,00680.119

Dozvole za obavljanje poslova

Broj dozvole:Datum izdavanjaVaži doVaži dozvola?
01-УП-56-674-2/1722.12.2023.22.12.2026.

Poslovi obuhvaćeni dozvolom

Dilerski poslovi
Poslovi agenta emisije
Poslovi podrške tržištu (market making)
Brokerski poslovi
Poslovi upravljanja portfeljom
Poslovi investicionog savjetovanja
Vrsta mjereDatumObrazloženje Rješenje
Privremena zabrana obavljanja svih poslova 28.02.2019. privremeno se zabranjuje berzanskom posredniku Brokersko-dilerskom društvu Advantis broker a.d. Banja Luka obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi). Zabrana obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti iz tačke traje dva mjeseca počev od dana prijema rješenja, odnosno do 05.05.2019. godine. PDF Pogledaj...  Na vrh