125. sjednica Komisije na dan 07.07.2015.
1
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka nalaže da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 115/10 od 03.03.2010. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), prečišćen tekst broj: UO 146/11 od 17.05.2011. godine, uskladi sa članom 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 147/11 od 17.05.2011. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) od 20.03.2008. godine, uskladi sa čl. 6., 7. i 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. imenuje lice za obavljanje interne kontrole poslovanja u skladu sa članom 9. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.5. Pravilnik o zaštiti podataka, privilegovanih informacija i informacionog sistema broj: 88/2008 od 20.03.2008. godine, uskladi sa članom 11. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i -1.6. Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja broj: UO: 09/2008 od 20.03.2008. godine uskladi sa članom 16. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju nepravilnosti utvrđenih u postupku vanrednog nadzora i izvršenju radnji koje su naložene u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: 01-62-871-30-14Г/15 Format Format: .pdf Velicina Veličina: 203,90 KB
  Na vrh