131. sjednica Komisije na dan 27.08.2015.
1
Rješenje kojim se: 1. Utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-30-14G/15 od 07.07.2015. godine. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 207/15 od 27.07.2015. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3., a sve u skladu sa odredbom člana 8. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), broj: UO 208/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 209/15 od 27.07.2015. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) broj: 210/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 6. stav 1. , čl. 7.stav 1. i čl. 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. Odluku o imenovanju lica za obavljanje interne kontrole poslovanja i osiguranje usklađenosti poslovanja, br. OD 08/15 od 04.08.2015. godine uskladi sa članom 9. stav 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 3. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka / direktoru da stavi van snage Pravilnik o radu investicionog odbora broj: OD 02/10 od 17.03.2010. godine i razriješi predsjednika i članove Investicionog odbora i donese novi akt kojim će da propiše postupak i način donošenja investicionih odluluka. 4. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u aktima navedenim u tački 1. dispozitiva ovog rješenja, kao i o izvršenju radnji koje su naložene u tački 3. 4. dispozitiva ovog rješenja.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: 01-62-871-35-14Г/15 Format Format: .pdf Velicina Veličina: 459,75 KB
4
Rješenje kojim se u Registar emitenta upisuje treća emisija akcija emitenta "Prijedorputevi" ad Prijedor.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: 01-УП-31-436-4/15 Format Format: .pdf Velicina Veličina: 95,60 KB
  Na vrh