Pretraga preuzimanja:
  traži u
OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništvaDatum isteka ponude% vlasništva (nakon PP)
GRDN-R-A "GRADINA" a.d. Bratunac "Alfa Trade MG" d.o.o. Zvornik 06.02.2004.29,99000%21.10.2004.30,00000%
GRDP-R-A GP "GRADIP" a.d. Prnjavor GP "LjUBIĆ" a.d. Prnjavor 25.01.2013.41,25000%01.04.2013.41,25690%
GRDP-R-A GP „GRADIP“ a.d. Prnjavor Branimir Bijelić 27.08.2021.18,89000%25.10.2021.18,89540%
GRDP-R-A GP „GRADIP“ a.d. Prnjavor GP „LjUBIĆ“ a.d. Prnjavor 27.08.2021.41,40000%25.10.2021.69,76350%
GRDP-R-A "GRADIP" a.d. Prnjavor Milenko Dakić 27.02.2006.30,02000%29.03.2007.52,56000%
GRDP-R-A "GRADIP" a.d. Prnjavor Branimir Bijelić 27.02.2006.10,07000%29.03.2007.52,56000%
GRDP-R-A "GRADIP" a.d. Prnjavor "LjUBIĆ" a.d. Prnjavor 27.02.2006.9,99000%29.03.2007.52,56000%
GRDP-R-A GP "GRADIP" a.d. Prnjavor Branimir Bijelić 25.01.2013.12,19000%01.04.2013.18,82810%
GRDT-R-A "GRADITELj" a.d. Teslić Milorad Vuković 19.03.2008.76,97000%23.06.2008.83,85000%
GRDT-R-A "GRADITELj" a.d. Teslić MILORAD VUKOVIĆ 29.01.2005.31,76000%05.05.2005.57,40000%
  Na vrh