Pretraga preuzimanja:
  traži u
OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništvaDatum isteka ponude% vlasništva (nakon PP)
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići "PROGRES AD" d.o.o. Zvornik 11.10.2018.18,00000%18.12.2018.18,00210%
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići Cvija Stjepanović 11.10.2018.10,00000%18.12.2018.10,00440%
DROS-R-A "DRINA OSIGURANjE" a.d. Milići "MILEKS" d.o.o. Milići 11.10.2018.50,06000%18.12.2018.50,16840%
DRTR-R-A "DRINATRANS" a.d. Zvornik DARKO JEREMIĆ 12.09.2003.27,65000%03.01.2004.30,45000%
DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina "Revisio" d.o.o. Bijeljina 24.09.2020.37,67000%10.12.2020.68,27380%
DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina Goran Marković 24.09.2020.9,22000%10.12.2020.9,22620%
DUVN-R-A Duvan a.d Bijeljina Mihajlović Svetozar 09.03.2023.29,99000%22.05.2023. 
EKIN-R-A "EKONOMSKI INSTITUT" a.d. Banja Luka "INTEGRAL INŽENJERING" d.o.o. Laktaši 29.03.2007.59,46000%25.06.2007.73,63000%
EKIN-R-A "EKONOMSKI INSTITUT" a.d. Banja Luka "INTEGRAL-INŽENjERING" a.d. Laktaši 26.12.2007.92,82000%09.04.2008.96,41000%
EKIN-R-A “EKONOMSKI INSTITUT” a.d. Banja Luka „MM AGENCY“ d.o.o. Banja Luka 05.09.2006.0,00000%27.11.2006.0,18000%
  Na vrh