Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2023. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2022. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2021. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2020. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2019. godine

Priložen fajl Snimi Fajl

Odluka

O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2018. godine

Priložen fajl Snimi Fajl
 

Opšte informacije

- Komisija organizuje i sprovodi obuku i polaganje stručnog ispita;
- Obrazovni program, zajedno sa troškovima održavanja, objavljuje se na Internet adresi Komisije;
- Obuka za sticanje zvanja se održava ukoliko se prijavi najmanje 20 kandidata;

Mjesto održavanja:
Ekonomski fakultet, Banja Luka

Trajanje obuke:
1.
za sticanje zvanja brokera 40 časova
2. za sticanje zvanja investicionog savjetnika 80 časova
3. za sticanje zvanja investicionog menadžera 120 časova

Troškove pohađanje obuke snose prijavljeni kandidati, i iznose:
1.
za sticanje zvanja brokera 800 KM
2. za sticanje zvanja investicionog savjetnika 1.400 KM
3. za sticanje zvanja investicionog menadžera 1.900 KM

Troškovi ispita iznose:
1.
za sticanje zvanja brokera 400 KM
2. za sticanje zvanja investicionog savjetnika 700 KM
3. za sticanje zvanja investicionog menadžera 900 KM

Broj računa na koji se mogu vršiti uplate naknada za postupke pred Komisijom je:
5672412200000215 Atos bank a.d. Banja Luka


Obuka se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci u kontinuitetu, svaki radni dan po četiri časa, u popodnevnim satima;
Stručnom ispitu za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera može pristupiti lice sa visokom stručnom spremom ekonomske, pravne, matematičke ili tehničke struke.

Učešće u obuci kanidata za polaganje stručnog ispita nije uslov za pristupanje stručnom ispitu.
  Na vrh