Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
25.02.2007. Saopštenje za javnost - poziv na prodaju akcija Od strane Udruženja malih akcionara preduzeća “Prnjavorekspres” a.d. Prnjavor i “Promet” a.d. Prnjavor Komisija je obaviještena da g-din Petar Dušanić u svoje ime, ali i u ime d.o.o. “Kompanija Dušanić” poziva akcionare navedenih preduzeće da zaključe ugovor...
Priložen fajl Snimi Fajl
06.02.2007. Saopštenje za javnost - forumi Polazeći od zakonskog ovlaštenja da propisuje, organizuje, preduzima i nadgleda mjere kojima osigurava efikasno funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i zaštitu interesa investitora, Komisija želi da, putem ovog saopštenja, upozna javnost i upozori sve učesnike u prometu hartijama od vrijednosti na sadržaj foruma kao posebnih Web aplikacija koje omogućavaju korisnicima interneta raspravu po određenim temama...
Priložen fajl Snimi Fajl
1 2 3 4 5 6 7
  Na vrh