Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
16.03.2020. Obavještenje emitentima čijim se hartijama od vrijednosti javno trguje U skladu sa ovlašćenjima iz člana 260. tačka m) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) prati aktuelna dešavanja u vezi sa širenjem virusa „korona" (SOU1S1-19) i uticaja takvog stanja na poslovanje emitenata hartija od vrijednosti
Priložen fajl Snimi Fajl
13.06.2019. Saopštenje za javnost O uklanjanju ličnih podataka sa web stranice Komisije za hartije od vrijednosti RS.
Priložen fajl Snimi Fajl
05.03.2019. Rješenje Privremeno se zabranjuje berzanskom posredniku Brokersko-dilerskom društvu Advantis broker a.d. Banja Luka obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to:
-posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
Zabrana traje dva mjeseca počev od dana prijema rješenja (05.03.2019. god. - 05.05.2019. god.).
Priložen fajl Snimi Fajl
20.12.2018. Seminar „Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“, održaće se u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Ulica Majke Jugovića 4. sala 4, u ponedjeljak, 24. decembar 2018. godine.
Priložen fajl Snimi Fajl
18.09.2018. Zaključak Sa sjednice Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske na temu korigovanih finansijskih izvještaja
Priložen fajl Snimi Fajl
07.12.2017. Seminar 18. decembar 2017. godine, seminar:
"Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija"

Više informacija
Obrazac prijave
Priložen fajl Snimi Fajl
11.07.2017. Odluka O sadržini i izgledu službene legitimacije
Priložen fajl Snimi Fajl
10.02.2017. Odluka O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl
11.01.2017. Rješenje Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina oduzima se saglasnost na imenovanje Aleša Musara za člana Upravnog odbora
Priložen fajl Snimi Fajl
13.12.2016. Rješenje Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina i Stevanu Radiću, odgovornom licu u pravnom licu, izriče se javna opomena
Priložen fajl Snimi Fajl
1 23 4 5 6 7
  Na vrh