Mišljenja - Investicioni fondovi

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
31.03.2008. Primjena Zakona o preduzećima na održavanje skupštine akcionara investicionog fonda 128,70 KB
31.12.2007. Tumačenje primjene i sprovođenja pojedinih odredaba propisa o poslovanju investicionih fondova 102,97 KB
05.12.2007. Mišljenje u vezi sa prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja fondova 154,25 KB
16.10.2007. Mišljenje u vezi sprovođenja propisa koji se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara investicionih fondova 178,77 KB
13.09.2007. Nezavisni članovi u smislu odredbi člana 12a. stav 4. Zakona o PIF i DU PIF 63,32 KB
11.09.2007. Mišljenje u vezi sa primjenom odredbi Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti na zatvorene investicione fondove 71,49 KB
03.02.2006. Mišljenje po pitanju mogućnosti da društvo smanji osnovni kapital PIF-a, radi svođenja na realno stanje 71,98 KB
29.12.2005. Mišljenje Komisije u pogledu najave prodaje hartija od vrijednosti, kupljenih na tržištima izvan Banjalučke berze 33,79 KB
29.12.2005. Da li će depozitar uvažiti kao trošak sazivanja i održavanja skupštine fonda obezbjeđenje knjige akcionara, te tumačenje vezano za troškove objavljivanja oglasa za izbor revizora fonda, oglasa za izbor članova nadzornog odbora fonda i direktora fonda 38,63 KB
23.12.2005. Da li se kao ostvarene dividende i kamate iz člana 25. Pravilnika podrazumjevaju samo naplaćene dividende i kamate? Da li se, za potrebe obračuna provizije iz člana 24. Pravilnika, smanjenje broja akcija, usljed smanjenja osnovnog kapitala emitenta može smatrati prodajom akcija po prodajnoj cijeni nula? 30,99 KB
1 23 4 5
  Na vrh