[] "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka


Naziv banke: "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv NOVA BANKA
Oznaka
Adresa Kralja Alfonsa XIII 37/A
Telefon+ 387 51 333 348 (Kastodi: + 387 51 333 390)
Faks+ 387 51 217 256 (Kastodi: + 387 51 241 932)
Email adresa office@novabanka.com
Web sajthttp://www.novabanka.com

Opšti podaci

Ime Ana
Prezime Mrđa

Telefon (posao) 
Faks+ 387 51 217 256 (Kastodi: + 387 51 241 932)
Email adresa
ImePrezimeTelefon (posao) Email adresa
Milica Lalić  
Broj dozvole:IzdataIstičeVaži?
01-UP-051-606/13 4.4.2019.4.4.2022.
01-UP-051-1046/10 30.3.2010.30.3.2013.
01-UP-051-606/13 4.4.2013.4.4.2016.
01-UP-051-606/13 4.4.2019.4.4.2022.
01-UP-051-606/13 4.4.2016.4.4.2019.
  Na vrh