[] "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka


Naziv banke: "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv NOVA BANKA
Oznaka
Adresa Kralja Alfonsa XIII 37/A
Telefon+ 387 51 333 300 (кастоди 051-333-390)
Faks+ 387 51 211 337
Email adresa office@novabanka.com
Web sajthttp://www.novabanka.com

Opšti podaci

Ime Ana
Prezime Mrđa

Telefon (posao) 
Faks+ 387 51 211 337
Email adresa
ImePrezimeTelefon (posao) Email adresa
Sandra Hadžidedić  
Nikola Savić +387 51 241 924 nikola.savic@novabanka.com
Broj dozvole:IzdataIstičeVaži?
01-UP-051-606/13 4.4.2019.4.4.2022.
  Na vrh