Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF PRIVREDNIK INVEST"


Oznaka JP-M-13
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja M - Mješoviti
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-470-4/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital3.361.267,24


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "Vralaudit" d.o.o. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF PRIVREDNIK INVEST"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%
Izlazne naknade u % (za OIF): nakon isteka roka od dvije godine od preoblikovanja 3,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh