Otvoreni mješoviti investicioi fond sa javnom ponudom " OIF INVEST NOVA"


Oznaka JP-M-12
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja M - Mješoviti
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-354-7/17
Datum rješenja o dozvoli29.9.2017.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital23.263.624,35


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni mješoviti investicioi fond sa javnom ponudom " OIF INVEST NOVA"

Provizija za upravljanje društvu u %:2,70

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh