Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Opportunity fund"


Oznaka JP-A-8
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-302-4/17
Datum rješenja o dozvoli20.7.2017.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital21.604.676,89


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka
Revizor BDO DOO Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Opportunity fund"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Ulazne naknade u % (za OIF): 0
Izlazne naknade u % (za OIF): Nakon isteka perioda od dvije godine 3,5%
Izlazne naknade u % (za OIF): U prvoj godini 20%
Izlazne naknade u % (za OIF): U drugoj godini 10%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh