Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF CASH FUND"


Oznaka JP-N-21
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja N - Novčani
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-445-8/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital3.697.844,02


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka
Revizor "BDO" d.o.o. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom "OIF CASH FUND"

Provizija za upravljanje društvu u %:2,80
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0%
Izlazne naknade u % (za OIF): po isteku dvije godine od preoblikovanja 1%
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%

Principi ulaganja

-

Vrsta imovine

-

Faktori rizika

-

Način i vrsta obračuna imovine

-

Izvještaj o poslovanju

-
Nema podataka...
  Na vrh