Indeks emitenata čije oznake počinju sa "P"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
PANS04-253-277 Ugostiteljsko-turističko preduzeće "PANOS" a.d. Višegrad Višegrad Bosna i Hercegovina 551101.900.814
PDNK04-211-229 "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 11.018.083.304
PDPT04-55-64 Preduzeće za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva "PRIJEDORPUTEVI" akcionarsko društvo Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 4523010.460.380
PEKS04-45-54 "PRNjAVOR-EKSPRES" akcionarsko društvo za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Prnjavor Prnjavor Bosna i Hercegovina 602111.668.164
PFIN09-2-62/19 Mikrokreditna fondacija "PRO FIN" Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 64.92400.000
PIBB05-3-233 "NAŠA BANKA" a.d. Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 64.1923.832.313
PIKO04-387-431 Akcionarsko društvo "PIKO" Prnjavor Prnjavor Bosna i Hercegovina 68.204.625.561
PILM04-767-117/07 Društvo za proizvodnju i usluge "PILANA" a.d. Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 201011.880.349
PKPR04-711-148/05 Komunalno preduzeće "PARK" a.d. Prnjavor Prnjavor Bosna i Hercegovina 900001.163.202
PKRA04-452-534 "PEKARA" akcionarsko društvo Srpski Brod Brod Bosna i Hercegovina 130211.936.526
PKVL04-79-92 Akcionarsko društvo "PEKARSTVO" Vlacenica Vlasenica Bosna i Hercegovina 158113.250.736
PLAN04-459-543 Akcionarsko društvo za poljoprivredno-stočarsku proizvodnju "PLANINA" Han Pijesak Han Pijesak Bosna i Hercegovina 012202.098.106
PLDG04-112-126 "PLANINSKO DOBRO GACKO" Akcionarsko društvo, Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 012101.447.051
PLDN04-467-552 Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet "PLANINSKO DOBRO" Nevesinje Nevesinje Bosna i Hercegovina 012201.470.994
PLNA04-187-205 Akcionarsko društvo za primarnu poljoprivredu "PLANINA" Blatnica Teslić Bosna i Hercegovina 012101.552.844
PLPR04-134-149 Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, promet robe i usluga "POLjOPROIZVOD" Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 49.41440.777
PLPZ04-648-128/04 Akcionarsko društvo "POLjOPRIVREDNI ZAVOD" Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 01110237.570
PLRD07-9-123 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.30253.000
PLSM04-457-541 Društvo za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa i prerada plastičnih masa "PLASMO" a.d. Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 22.22253.191
PLTS04-857-160/09 Komunalno preduzeće "POLET" a.d. Srebrenica Srebrenica Bosna i Hercegovina 410001.520.012
PLVT04-205-223 Autotransportno akcionarsko društvo "PLIVATRANS" Šipovo Šipovo Bosna i Hercegovina 60250745.671
PMPR04-787-270/07 "PAMO-PROMET" a.d. za preradu papira, proizvodnju i promet papirne ambalaže i tapeta Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 21210571.323
PMRO09-1-97/16 "UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENjERING I MENADžMENT" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 85.42104.000
POPO04-300-328 "POPOVO POLjE" a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 011313.207.815
POST04-473-1/03 "PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 531038.754.233
PPMK04-908-71/20 "PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.92500.000
PRED04-868-109/10 Akcionarsko društvo za proizvodnju i preradu tkanina Trnovo Trnovo Bosna i Hercegovina 171202.246.277
PRFP04-874-15/11 "PENZIJSKI REZERVNI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.30278.608.989
PRGS04-190-208 Komunalno preduzeće "PROGRES" Akcionarsko društvo Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 38.111.510.297
PRHR04-646-124/04 Prehrambena industrija "PREHRANA" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 158606.957.286
PRMT04-34-37 Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet na veliko i malo "PROMTES", Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 47.198.514.613
PROG04-236-257 Akcionarsko društvo "PROGRES" Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 47.115.815.486
PROJ04-312-340 Akcionarsko društvo "PROJEKT" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 74202520.043
PROM04-487-24/03 Trgovačko preduzeće "PROMET" a.d. Prnjavor Prnjavor Bosna i Hercegovina 521209.144.193
PRTK04-444-516 Fabrika za obnavljanje guma "PROTEKT" akcionarsko društvo Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 251203.243.344
PRVD07-7-76 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "PRIVREDNIK" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.30504.000
PSVN04-225-246 Trgovačko preduzeće "POSAVINA" akcionarsko društvo Srbac Srbac Bosna i Hercegovina 521203.464.565
PTBL04-11-11 "PUT" Akcionarsko društvo za komunalne i građevinske usluge, Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 23.611.371.632
PTKZ04-238-259 Privredno društvo za trgovinu i usluge "POTKOZARJE" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 68.205.412.948
PTRL04-522-68/03 Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 47.304.009.274
PTSA04-106-119 Građevinsko preduzeće "PUT" akcionarsko društvo Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 42.113.363.930
PUTN04-40-45 "PUTNIK" ugostiteljsko turističko akcionarsko društvo, Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 56.10524.402
PZBL04-847-86/09 "POSLOVNA ZONA" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 682093.931.688
PZBN04-661-18/05 Akcionarsko društvo "POLjOPRIVREDNI ZAVOD" Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 73101433.538
  Na vrh