Indeks emitenata čije oznake počinju sa "O"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
OCJH04-490-27/03 Akcionarsko društvo Olimpijski centar "JAHORINA" Pale Pale Bosna i Hercegovina 93.2971.568.347
OKFO03-11-229/10 OPŠTINA KNEŽEVO Kneževo Bosna i Hercegovina 75110 
OKRZ03-5-23/10 OPŠTINA KOTOR VAROŠ Kotor Varoš Bosna i Hercegovina 751100
OLKI03-7-32/10 OPŠTINA LOPARE Lopare Bosna i Hercegovina 751160
OMAR04-398-451 Akcionarsko društvo Drvna industrija "OMAR" Kneževo Kneževo Bosna i Hercegovina 201016.345.919
OPNS03-15-195/11 OPŠTINA PETROVO Petrovo Bosna i Hercegovina 84.11 
ORAH04-449-530 Akcionarsko društvo drvne industrije "ORAH" Trnovo Trnovo Bosna i Hercegovina 012201.787.782
OSFC03-26-48/20 OPŠTINA FOČA Foča Bosna i Hercegovina 84.11 
OSMR03-24-103/19 OPŠTINA MODRIČA Modriča Bosna i Hercegovina 8411 
OSOD03-9-87/10 OPŠTINA SRBAC Srbac Bosna i Hercegovina 751160
OSSK03-25-115/19 OPŠTINA ŠEKOVIĆI Šekovići Bosna i Hercegovina 84.11 
OSVL03-23-61/19 OPŠTINA VLASENICA Vlasenica Bosna i Hercegovina 84.11 
OTKP03-16-304/11 OPŠTINA TRNOVO Trnovo Bosna i Hercegovina 75116 
OTRN04-215-235 Preduzeće za transport i trgovinu "OZREN-TRANSPORT" a.d. Sočkovac Sočkovac Bosna i Hercegovina 60250768.708
OZRE04-462-547 Akcionarsko društvo Mehanička prerada drveta "OZREN" Petrovo Petrovo Bosna i Hercegovina 201015.042.723
OZRN03-12-87/11 OPŠTINA ZVORNIK Zvornik Bosna i Hercegovina 75116 
  Na vrh