Indeks emitenata koji su upisani 2017. godine

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaDatumUpisaNazivEmitentareg_brojoznakaid
05.09.2017. 03-19-78/17 Opština Rogatica 5.9.2017 0:00:00Општина Рогатица03-19-78/17 ee241dee-9e75-4640-be11-6cf71b37bab7
20.03.2017. 03-18-27/17 OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 20.3.2017 0:00:00ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА03-18-27/17 40c2d47c-b79f-4bea-ab6d-258e4fab28a9
  Na vrh