[MDEL] "MEDICINSKA ELEKTRONIKA" akcionarsko društvo Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 28.05.2009.

Emitent

OznakaMDEL
Naziv "MEDICINSKA ELEKTRONIKA" akcionarsko društvo Banja Luka
Broj u registru emitenata 04-665-24/05
Broj registarskog uloška1-139-00
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.06.06.2003.
Šifra djelatnosti33102
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Vuka Karadžića 6
Telefon+ 387 51 241 200
Fax+ 387 51 241 175
Email med_elek@inecco.net
Web adresahttp://

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
NazivSjedišteProcenat
Medicinska elektronika d.o.o. Novi Sad 100,00 %
"Servisi od povjerenja" d.o.o. Banja Luka 100,00 %
"Medico" d.o.o. Banja Luka 100,00 %
"Centar za medicinska istraživanja" d.o.o. Banja Luka 100,00 %

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)9.454.485

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 9.454.4851,009.454.485

Direktor

Željko Katalina

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Blaženović Predsjednik
Borislav Bijelić Član
Nikica Bajić Član

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac Predsjednik
Stevo Vojnović Član
Aleksandar Vučković Član

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 1 Akcije Класа А9.454.4851,009.454.485  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh