[VITA] "VITAMINKA" a.d. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 18.01.2021.

Emitent

OznakaVITA
Naziv "VITAMINKA" a.d. Banja Luka
Broj u registru emitenata 04-226-247
Broj registarskog uloška1-3-00
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.01.03.2002.
Šifra djelatnosti1039
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Braće Pišteljić 22
Telefon+ 387 51 334 059
Fax+
Email j.obradovic@vitaminka-kreis.com
Web adresahttp://www.vitaminka-kreis.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
Spletena lipa d.o.o. Banja Luka V Kozarske brigade 18, 78 Banja Luka 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)36.393.871

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 36.393.8711,0036.393.871

Direktor

Dragana Šušak

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Todor Panić Predsjednik
Goran Motičić Član
Maja Savić Član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 3 Akcije Класа А668.5161,00668.51630.05.2008. 
Privatna ponuda 2 Akcije Класа А10.919.3991,0010.919.39922.04.2005. 
Javna ponuda 1 Akcije Класа А24.805.9561,0024.805.956  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh