Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.853.214.626 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 657

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
20.07.2018.BLPV04-491-28/03 Akcionarsko društvo "BANjALUČKA PIVARA" Banja Luka Promjena člana upravnog odbora
19.07.2018.NOVB05-7-482 "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka U skladu sa članom 60. Zakona o tržište hartija od vrijednosti, upisuje se 28. emisija hartija od vrijednosti/22. emisija akcija pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
17.07.2018.LTRS04-802-44/08 "LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Promjena izvršnih direktora
17.07.2018.DRIN04-227-248 Industrija i promet građevinskog materijala "DRINA" a.d. Bijeljina Promjena članova upravnog odbora
16.07.2018.SODJ06-6-498 "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Upis člana upravnog odbora
12.07.2018.PDNK04-211-229 "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor U skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, upisuje se u Registar emitenata peta emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
12.07.2018.TLKM04-498-36/03 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka Promjena člana upravnog odbora
11.07.2018.KPMG04-699-113/05 Komunalno preduzeće "PARK" a.d. Mrkonjić Grad Promjena članova nadzornog odbora
09.07.2018.NOVB05-7-482 "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Promjena člana nadzornog odbora
04.07.2018.PLPR04-134-149 Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, promet robe i usluga "POLjOPROIZVOD" Prijedor Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i članova upravnog odbora, brisanje članova nadzornog odbora

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh