DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka
Adresa Vidovdanska 2
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj11181910

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-52-110-13/19
Datum rješenja o dozvoli03.06.2019.
Datum upisa u sudski registar19.06.2019.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Zoran Vučenović, Jasmina Stanković

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 267 267
Telefon 2 
Faks+387 51 267 267
Email contact@wvpfondovi.ba
Web adresahttp://www.wvpfondovi.ba/

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):350.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):17500
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):20,00

Osnivači društva

Nema podataka...
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-23 Otvoreni akcijski investicioni fond "WVP PREMIUM" 01-УП-51-356-4/1918.09.2019. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezimePolTelefon (posao) Email adresa
Investicioni menadžer Zoran Vučenović M 065/511-115 vucenovic264@gmail.com
Lice ima zabranu rada
  Na vrh