DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina
Skraćeni naziv DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina
Adresa Gavrila Principa 11
Grad Bijeljina
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj1935321

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1215/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar01.06.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Stevan Radić, Biljana Trifković

Kontakt podaci

Telefon 1+387 55 208 131
Telefon 2+
Faks+387 55 208 131
Email office@investnova.info
Web adresahttp://www.investnova.info

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.560.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):1560
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
A.D. za trgovinu turizam i ugiostiteljstvo ''OTRANT KOMERC'' Ulcinj 68.000,00684,36
Anđelko Kozomara Banja Luka, Ravnogorska 12 4.000,0040,25
Boris Vidović Vlasenica, Petra Kočića 4 4.000,0040,25
Borislav Vidaković Bijeljina, M.Pupina 6 4.000,0040,25
Bratula DOO Sokolac Sokolac, Cara Lazara 4.000,0040,25
Veljko Vasiljević Trebinje 12.000,00120,77
Veljko Papaz I. Sarajevo, G.Kotarac 111 4.000,0040,25
Vladimir Trišić Bijeljina, Laze Kostića 136 4.000,0040,25
Goran Avlijaš Banja Luka, V. H. Vene13 364.000,0036423,33
Gordana Dubinović Banja Luka, Relje Krilatice 7 8.000,0080,51
Danilo Vujat Gradiška, Kozarskih ustanika 4.000,0040,25
Dragan Savić Bijeljina 4.000,0040,25
Dragan Šolaja Foča, Svetosavska bb 28.000,00281,79
Dragutin Mirović Bijeljina, Kneza Miloša 18 4.000,0040,25
Jelenko Dragičević Bijeljina, Pere Stanića 9/23 24.000,00241,54
Jovo Gudelj Trebinje, Hercegovačka 7 4.000,0040,25
Mat Pan d.o.o. Sokolac Sokolac, Majdani 6 4.000,0040,25
Mijo Bošnjaković Zvornik, Čelopek 4.000,0040,25
Milan Vidić Doboj, Kneza Miloša 30 b/16 4.000,0040,25
Miloš Savić Vlasenica, Svetosavska 69 4.000,0040,25
Mira Stojanović Bijeljina, Nušićeva 2/VIII 4.000,0040,25
Miro Klepić Lukavica, Cara Dušana 12 4.000,0040,25
Obrad Batinić Bileća, Vladimira Gaćinovića 35 4.000,0040,25
Petra Perić Ugljevik, Kralja Petra I bb 4.000,0040,25
Progres AD Zvornik Zvornik, Zanatski centar bb 185.000,0018511,86
Radislav Rakić Bijeljina, Branka Radičevića 12 4.000,0040,25
Radmila Mićić Bijeljina, Branka Radičevića 2A 4.000,0040,25
Radovan Vučković Trebinje, Stjepana Sjekoče 19 32.000,00322,05
Radomir Šalić S.Sarajevo, A.Puškina 45 4.000,0040,25
Rajko Vuković Trebinje, Ložiona 66/II 16.000,00161,03
Risto Ćeranić Ilidža, Trg Viljema Šekspira 4.000,0040,25
Saša Vasiljević Banja Luka, Simeuna Đaka 70 4.000,0040,25
Svetozar Mihajlović Bijeljina, Branka Radičevića 8 4.000,0040,25
Svetozar Sladojević Banja Luka, Dr.V.Đ.Kecmanovića 4.000,0040,25
Slavica Savić Lopare, Kralja Petra bb 4.000,0040,25
Slavica Stević Bijeljina, Pere Stanića 9/23 4.000,0040,25
Slobodan Ćurčić Brčko, Alekse Šantića bb 28.000,00281,79
Sloboprom d.o.o. Lončari 112.000,001127,17
Srboljub Golubović Banja Luka, Save Mrkalja 4 4.000,0040,25
Stana Marković Ugljevik, Svetog Save 16 4.000,0040,25
Stevan Radić Zvornik, Braće Jugovića B-2, 571.000,0057136,60
photo
bioBiografija
Ime i prezime Stevan   Radić
Funkcija Direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 23
photo
Ime i prezime Biljana   Trifković
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Stevan   Radić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 23
photo
Ime i prezime Srđan   Stanojević
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl. inženjer menadžmenta Radno iskustvo
photo
Ime i prezime Željko   Šupić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-M-8 Otvoreni mješoviti investicioi fond sa javnom ponudom " OIF INVEST NOVA" 01-УП-51-354-7/1729.09.2017. Otvoreni investicioni fond
ZJP-13 Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "ZIF UNIOINVEST FOND" a.d. Bijeljina 01-УП-4170/0728.09.2007. Zatvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezimePolTelefon (posao) Email adresa
Investicioni menadžer Biljana Trifković Z + biljana.lazikic@investnova.info
Investicioni menadžer Bojana Vakičić Z 065/933-942 bojana.tukic@gmail.com
Lice ima zabranu rada
  Na vrh