DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Adresa Vidovdanska 33
Grad Banja Luka
Država Republika Srpska, BiH
Matični broj11041582

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-051-2892/08
Datum rješenja o dozvoli10.07.2008.
Datum upisa u sudski registar06.08.2008.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Ljilja Marin, Fatima Spahić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 491-555
Telefon 2 
Faks+387 51 491-550
Email office@management-solutions.biz
Web adresahttp://www.management-solutions.biz

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):400.000,00
Nenovčani dio (u KM): 

Ukupan broj akcija (za a.d.): 
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.): 

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
Bojan Bundalo Banja Luka 400.000,000100,00
photo
Ime i prezime Ljilja   Marin
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 7
photo
Ime i prezime Fatima   Spahić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani pravnik Radno iskustvo 22
photo
Ime i prezime Aleksandra   Kujundžić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo 13
photo
Ime i prezime Ljilja   Marin
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 7
photo
Ime i prezime Olgica   Radić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-16 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF BORS INVEST FOND" 01-УП-51-477-4/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-M-11 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "OIF VB Fond" 01-УП-51-314-3/18 21.06.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-18 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF AKTIVA INVEST FOND" 01-УП-51-425-5/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-M-17 Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom " OIF BALKAN INVESTMENT FOND" 01-УП-51-476-3/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-10 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF PROFIT PLUS" 01-УП-51-315-3/18 21.06.2018. Otvoreni investicioni fond
JP-A-19 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF VIB FOND" 01-УП-51-448-5/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezimePolTelefon (posao) Email adresa
Investicioni menadžer Bojan Bundalo M   bojan-991@hotmail.com
Lice ima zabranu rada
  Na vrh