Test

Naziv Test
Skraćeni naziv Test
Adresa Tttt
Grad Banja Luka
Poštanski broj78000
Država Bosna i Hercegovina

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 00-00-000/00
Datum rješenja o dozvoli23.12.2020.
Datum upisa u sudski registar23.12.2020.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Test1, Test2

Kontakt podaci

Telefon 1123456
Telefon 2 
Faks1234567
Email
Web adresahttp://secrs.gov.ba

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):1.000,00
Nenovčani dio (u KM): 

Ukupan broj akcija (za a.d.):1000
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):1,00

Osnivači društva

Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
Nema podataka...
  Na vrh