Prezime i ime Vučenović Zoran
Mjesto stanovanja: Banja Luka
Država
Pol:M
Email adresa vucenovic264@gmail.com
Telefon:065/511-115

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Investicioni menadžer 16.01.2019.
Zvanje: Investicioni menadžer
Broj dozvole: 04-4-154/19
Validnost od-do: 16.08.2019. - 16.08.2021.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh