Prezime i ime Savić Nikola
Mjesto stanovanja: Srbac
Država Bosna i Hercegovina
Pol:M
Email adresa nikola.savic@novabanka.com
Telefon:+387 51 241 924

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Investicioni menadžer 26.06.2008.
Broker 24.10.2006.
Zvanje: Investicioni menadžer
Broj dozvole: 04-4-156/20
Validnost od-do: 16.03.2020. - 16.03.2022.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Investicioni menadžer
Broj dozvole: 04-4-149/17
"Нова Банка" а.д. Бања Лука- одјељење за кастоди послове
Validnost od-do: 21.09.2017. - 21.09.2019.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-142/13
Validnost od-do: 26.02.2013. - 26.02.2015.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-60/06
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 26.12.2008. - 26.12.2010.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-60/06
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 26.12.2006. - 26.12.2008.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh