Vrste оdluka

Dopis(1) Mišljenja(2) Nije definisano(2) Odgovori na tužbe(1) Odgovori na upit(2) Odluke(13) Pravilnici(26) Rješenja(1.689) Saopštenja(4) Standardi(2) Stavovi(2) Uputstva(1) Zahtjevi(1) Zaključci(10)
 Datum održavanjaOdluka
15811.03.2010. Zaključak kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva invest" a.d. Banja Luka odobrava produženje roka za izvršenje naloga datog Zaključkom broj: 01-UP-051-4164/09 od 30.12.2009. godine
15625.02.2010. Zaključak kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Zepter Invest" a.d. Banja Luka odobrava produženje roka za izvršenje naloga datog Zaključkom broj:01UP-051-4166/09 od 30.12.2009. godine
15625.02.2010. Zaključak kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "BLB-MENADžMENT-INVEST" a.d. Banja Luka odobrava produženje roka za izvršenje naloga datog Zaključkom broj:01UP-051-4167/09 od 30.12.2009. godine
15115.01.2010. Zaključak kojim se obustavlja postupak po prijavi emitenta FPM "MEHANIKA" a.d. Kozarska Dubica za upis druge emisije akcija po osnovu konverzije potraživanja u ulog
27606.08.2018. Zaključak kojim se odbacuje zahtjev emitenta KOOPERATIVA a.d. Teslić za pretvaranje otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo.
15221.01.2010. Zaključak kojim se odobrava zahtjev emitenta "DRUŠTVENI STANDARD" - Čajavec a.d. Banja Luka za produženje roka za postupanje po zaključku Komisije
15221.01.2010. Zaključak o odbacivanju prijave za upis u registar emitenata
15517.02.2010. Zaključak o otklanjanju nedostataka u prijavi emitenta Swisslion Tvornica alata a.d. Trebinje
23431.10.2011. Rješenje kojim se Slaviši Lazareviću iz Bijeljine odobrava produženje roka za dostavljanje uređene propisane dokumentacije i otklanjanje utvrđenih nedostataka po zaključku Komisije broj: 03-UP-031-2723/11 od 05.10.2011. godine, za 30 (trideset) dana od dana prijema zaključka
2024.09.2012. Rješenje kojim se upisuje druga emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala kod emitenta Čajavec a.d. Banja Luka.
1


  Na vrh