Vrste оdluka

Dopis(1) Mišljenja(2) Nije definisano(2) Odgovori na tužbe(1) Odgovori na upit(2) Odluke(13) Pravilnici(26) Rješenja(1.689) Saopštenja(4) Standardi(2) Stavovi(2) Uputstva(1) Zahtjevi(1) Zaključci(10)
 Datum održavanjaOdluka
19415.12.2016. Izmjene i dopune Smjernica za procjenu rizika i provođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrijednosti.
20127.01.2011. Nacrt Pravilnika o vrstama i podvrstama investicionih fondova sa javnom i privatnom ponudom
20127.01.2011. Nacrt Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom
22627.07.2017. Pravilnik o dopunama pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima.
5610.09.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti.
2627.11.2012. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva sa predloženim izmjenama.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku sticanja zvanja i dobijanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera.
22627.07.2017. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društva za upravljanje investicionim fondovima i banke depozitara.
29030.11.2018. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju dozvole za poslovanje i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima.
12 3


  Na vrh