OznakaPreduzеćeObaveznik% u kapitalu emitenta
22.02.2021. BVRU-R-A Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić "GP TOMIĆ" d.o.o. Bijeljina 13,84%
22.02.2021. BVRU-R-A Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić "POBJEDA" d.o.o. Bijeljina 12,03%
22.02.2021. BVRU-R-A Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić "SLOBOPROM" d.o.o. Lončari 47,39%
22.02.2021. BVRU-R-A Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić Dragan Bogdanić 1,98%
22.02.2021. BVRU-R-A Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić Miloš Ćurčić 1,39%
  Na vrh