[CMEL-R-A] "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka

  
Oznaka CMEL-R-A
Naziv emitenta "MIKROELEKTRONIKA" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika Dragan Praštalo
Broj HOV3.309.236
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta94,63000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)94,88900%
Datum nastanka obaveze23.8.2018
Zabranjeno pravo glasa 24.8.2018
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 21.9.2018
Preuzimanje u toku? 3.10.2018
Preuzimanje završeno? 5.11.2018
  Na vrh