[GRDA-R-A] "GRAĐA" a.d. Banja Luka

  
Oznaka GRDA-R-A
Naziv emitenta "GRAĐA" a.d. Banja Luka
Ime i prezime / naziv vlasnika "KOMPANIJA DUŠANIĆ" d.o.o. Prnjavor
Broj HOV115.801
Način sticanja na berzi
% u kapitalu emitenta2,42000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)0,00000%
Datum nastanka obaveze30.8.2007
Zabranjeno pravo glasa 3.12.2007
Utvrđena obaveza 3.12.2007
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh