[BROS-R-C] "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina

  
Oznaka BROS-R-C
Naziv emitenta "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina
Ime i prezime / naziv vlasnika Grazer Wechselseitige Versicherung AG Graz
Broj HOV55.786
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta99,61000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja)99,74290%
Datum nastanka obaveze4.9.2018
Zabranjeno pravo glasa 5.9.2018
Utvrđena obaveza
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 7.9.2018
Preuzimanje u toku? 19.9.2018
Preuzimanje završeno? 22.10.2018
  Na vrh