Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
16.10.2007. Saopštenje povodom neovlaštenog pozivanja građana na prodaju akcija emitenta "Građa" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl
10.10.2007. Obavještenje akcionarima "Energoinvest novi" TNNO a.d. Doboj  
Priložen fajl Snimi Fajl
02.05.2007. Broj računa Komisije Broj računa na koji će se vršiti uplate naknada za postupke pred Komisijom je:
5550070021499434
Nova Banka

Priložen fajl Snimi Fajl
25.02.2007. Saopštenje za javnost - poziv na prodaju akcija Od strane Udruženja malih akcionara preduzeća “Prnjavorekspres” a.d. Prnjavor i “Promet” a.d. Prnjavor Komisija je obaviještena da g-din Petar Dušanić u svoje ime, ali i u ime d.o.o. “Kompanija Dušanić” poziva akcionare navedenih preduzeće da zaključe ugovor...
Priložen fajl Snimi Fajl
06.02.2007. Saopštenje za javnost - forumi Polazeći od zakonskog ovlaštenja da propisuje, organizuje, preduzima i nadgleda mjere kojima osigurava efikasno funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i zaštitu interesa investitora, Komisija želi da, putem ovog saopštenja, upozna javnost i upozori sve učesnike u prometu hartijama od vrijednosti na sadržaj foruma kao posebnih Web aplikacija koje omogućavaju korisnicima interneta raspravu po određenim temama...
Priložen fajl Snimi Fajl
1 2 3 4 5 6
  Na vrh