Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
PLRD Društvo za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 07.08.2015.5203.000
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 17.07.2015.259.769.342
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 07.07.2015.1013.208.000
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 29.04.2015.96.629.800
IEFB "MF BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 23.04.2015.54.000.000
SODJ "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 23.04.2015.12100
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 15.04.2015.131.000.000
NKOS "NEŠKOVIĆ OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 15.04.2015.81.000.000
DROS Akcionarsko društvo za osiguranje "DRINA OSIGURANjE" Milići Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 03.04.2015.7700.000
PSVN Trgovačko preduzeće "POSAVINA" akcionarsko društvo Srbac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 20.03.2015.23.464.565
  Na vrh