Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
FSRS "FOND STANOVANjA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 30.12.2016.57.910.213
  Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 26.12.2016.93.585.000
  Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 26.12.2016.102.500.000
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 15.12.2016.123.912.800
CRES Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 28.10.2016.11.000.000
PIBB "NAŠA BANKA" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 10.10.2016.156.000.000
SLBM KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 23.09.2016.112.218.750
KRID Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – spajanje 20.09.2016.4500.000
PLRD Društvo za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 15.09.2016.650.000
KRLB "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.08.2016.1611.734.980
  Na vrh