Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 10.05.2016.2010.892.926
  Akcionarsko društvo za preradu drveta "NOVA ROMANIJA" Sokolac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 22.04.2016.31.000.020
  Akcionarsko društvo za preradu drveta "NOVA ROMANIJA" Sokolac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 22.04.2016.44.970.782
APGD Akcionarsko društvo "AUTOPREVOZ" Gradiška Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 17.03.2016.21.570.162
NORE "NOVA REAL ESTATE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 02.03.2016.2500.000
KRLB "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 30.12.2015.1518.500.000
FAMO "FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO" a.d. za pro.motora, mjenjača, unutr. i spoljnu trg. i usl. I. Sarajevo Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 28.12.2015.32.652.194
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 28.12.2015.71.282.000
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 25.12.2015.142.000.000
IEFB "MF BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.12.2015.68.841.000
  Na vrh