Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
KRID Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – spajanje 20.09.2016.4500.000
PLRD Društvo za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 15.09.2016.650.000
KRLB "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.08.2016.1611.734.980
PDNK "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 11.08.2016.45.000.000
FATS Akcionarsko društvo fabrika tepiha "FATES" Sokolac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 01.08.2016.21.696.318
MGEL "MEGA ELEKTRIK" Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 27.07.2016.21.955.830
SODJ "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 22.07.2016.142.933.700
POPO "POPOVO POLjE" a.d. Trebinje Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 13.07.2016.41.603.861
NBOR Akcionarsko društvo za preradu drveta "NOVA BORJA" Teslić Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 28.06.2016.21.161.753
  Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont "ORAO" Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 11.05.2016.320.969.910
  Na vrh