Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 18.04.2017.2111.176.824
FRRS "FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 06.02.2017.53.683.424
AFRS "AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 06.02.2017.51.510.328
FSRS "FOND STANOVANjA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 30.12.2016.57.910.213
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 26.12.2016.93.585.000
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 26.12.2016.102.500.000
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 15.12.2016.123.912.800
CRRF Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 28.10.2016.11.000.000
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 10.10.2016.156.000.000
SLBM KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 23.09.2016.112.218.750
  Na vrh