Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
  Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda HOV čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM 22.01.2019.2400.000
HPKD "HPK" hemijska prerada kukuruza a.d. Kozarska Dubica Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 10.01.2019.11.000.000
TPPD Akcionarsko društvo "TOPLANA" Prijedor Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 26.11.2018.28.000.000
VDBL "VODOVOD" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 19.11.2018.2221.020
AURS Mikrokreditno društvo "AURIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 18.10.2018.1500.000
SURS Javno preduzeće šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 17.10.2018.13.500.000
SEMB Poljoprivredno dobro "SEMBERIJA" akcionarsko društvo Bijeljina Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 03.10.2018.39.560.000
SODJ "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 17.09.2018.17100
TRRF Mikrokreditno društvo "TAURUS" d.o.o. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 14.08.2018.1552.000
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 19.07.2018.228.363.362
  Na vrh