Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
INVP Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 29.09.2017.2134.760.199
  Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 28.09.2017.1870.000
  Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - povećanje kapitala u simultano osnovanom / zatvorenom a.d. 15.09.2017.21.452.000
IEFB "MF BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 08.09.2017.76.000.000
  Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" akcionarsko društvo Brod Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 23.08.2017.21.800
  Akcionarsko društvo za preradu drveta "DRVNA INDUSTRIJA VLASENICA" Vlasenica Emisija bez obaveze izrade prospekta - uslovno povećanje osnovnog kapitala - konverzija duga u akcije 20.07.2017.21.744.627
KRIP Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 20.07.2017.2129.557.961
ZPTP Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 17.07.2017.2126.626.863
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 11.07.2017.176.000.000
SODJ "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 21.06.2017.1511.179.500
  Na vrh