Obavještenja

Seminar

„Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“, održaće se u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Ulica Majke Jugovića 4. sala 4, u ponedjeljak, 24. decembar 2018. godine.


Zaključak

Sa sjednice Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske na temu korigovanih finansijskih izvještaja

Priložen fajl

Seminar

18. decembar 2017. godine, seminar:
"Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija"

Više informacija
Obrazac prijave


Odluka

O sadržini i izgledu službene legitimacije

Priložen fajl

Odluka

O smanjenju naknada

Priložen fajl
Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh